Wibauthuis Amsterdam

Wibauthuis Amsterdam

“Architectuur is esthetica, constructie, en functionaliteit. Die zijn gelijkwaardig.” Was getekend, Norbert Gawronski.