Betonson Arkel

Betonson Arkel

'Organische gebiedsontwikkeling is een flexibel proces waarbij lokale initiatieven vooraf niet bekend zijn en die verspreid in tijd en ruimte plaatsvinden. Er ontstaat een soort ontwikkeling in kleine stukjes, spontaan, chaotisch, minder planmatig en minder gestructureerd met ruimte voor eigen initiatief en vanuit de eindgebruiker zelf.'